Styrets Medlemmer

Styreleder: Siri Gunn Marie Gundersen
Nestleder: Helge Sonesen
Styremedlem og Kasserer: Dagrun Margrethe Thygesen Evensen
Styremedlem: Hans Ole Heen
Styremedlem og Sekretær: Anne Cathrine Haugland
Styremedlem: Grethe Elisabeth Torkildsen Aaser
1. vara: Siv Iren Eilertsen
2. vara: Kristine Knudsen
Ungdomsrepresentant: Madelen Ydse Arnesen
Ungdomsrepresentant: Kristine Tynes Heen
Dersom du ønsker å bli valgt inn i styret 2020, ta kontakt med valgkomiteen:
Leder: Kari Hellehaven Lassesen
Medlem: Anette Bakken
Medlem: Reidar Olsbu
Varamedlem: Martine Enerstvedt
Miljøutvalg
- Tina Helene Nielsen