Bli medlem

Innmeldelsesskjema Brekka Rideklubb
Innmeldelsen sendes inn på til styret på brekka.rideklubb@gmail.com .
Medlemskontingenten betales inn til konto 1503 14 23926 .
Husk å merke innbetaling med navn og fødselsår.
Personlig informasjon
Ved familiemedlemskap skal vi vite den personlige informasjonen til alle i medlemskapet.
- Fullt navn
- Fødselsdato
- Gateadresse
- Postnummer, sted og kommune
- Telefon (foresatte til medlemmer under 18 år)
- E-post (foresatte til medlemmer under 18 år)

Tilleggsinformasjon
- Har du grønt kort?
- Trenger du grønt kort?
- Har du rytterlisens?

Hva slags medlemskap
- Familie - totalt 4 personer - kr. 500 pr. år
- Enkeltmedlem - A - kr. 400 pr. år
- Enkeltmedlem - B - kr. 100 pr. år
Medlemsfordeler A- og familiemedlemskap
-> Du blir medlem i Norges rytterforbund og mottar bladet Hestesport
-> Du kan delta på ridestevner. Betalt medlemskap må være registrert før start.
Medlemsfordeler B-medlemskap
-> Du kan delta på klubbens klubbstevner. Betalt medlemskap må være registrert før start.
Brekka Rideklubb (BRK) holder til på Stall Siring og er organisert gjennom Norges Idrettsforbund (NIF), med Norges Rytterforbund (NRYF) som særforbund. Klubbens organisasjonsnummer er 994 869 205.