Oversikt over hjelpemannskap 29.-30. august 2020

Se vedlagt fil for en oversikt over arbeidsoppgavene som skal gjøres under feltrittstevnet 29.-30. august. 
Det er fremdeles noen arbeidsoppgaver vi trenger folk til. Ta kontakt med Mathias Trollnes Nielsen på Facebook dersom du ønsker å hjelpe.