Informasjon Norgesserien 2020

Nå nærmer det seg enda en stevnesesong. Den første lagaktiviteten står for tur, nemlig 1. avdeling i Norgesserien som arrangeres av Jarlsberg og Melsom Rideklubb 27. - 29. mars.


For å være med må du oppfylle kravene satt både av statuttene til Norgesserien og Brekka Rideklubb, se henviste nettsider.

Påmelding skjer på mail brekka.rideklubb@gmail.com
Du skal oppgi fullt navn på både hest og rytter, og i hvilken divisjon du ønsker å delta.

Fristen for å sende mail er 14 dager før stevnet avholdes, altså 13. mars 2020, kl. 23:59
Påmeldingen er mottatt når du har mottatt bekreftelse på mail. Påmeldingen er bindende!

Ønsker å minne om at hver enkelt deltager er ansvarlig for å melde seg på i riktig klasse i Horsepro. Den enkelte er ansvarlig for egen transport til og fra stevne.
Utnevt ansvarlig fra klubben sender inn lagoppsettene til arrangørklubben.
Nettsider hvor du kan finne informasjon:

Statutter for Norgesserien 2020
https://www.rytter.no/wp-content/uploads/norgesserien-2020.pdf

Statutter for deltakelse i lagkonkurranser Brekka Rideklubb
https://www.brekkarideklubb.no/2019/04/05/offisielle-statutter-for-deltagelse-i-lagkonkurranser-brekka-rideklubb/