Arbeidsfordeling Sprangstevne 28. april

Dersom du ønsker å hjelpe til under stevnet kommenter innlegget eller send mail til brekka.rideklubb@gmail.com, med navn og hva du ønsker å bidra med. Se skjema for aktuelle oppgaver.

Oppdatert 22. april